Over de kunstenaar

Jaap van Riet maakt figuren. Hij gaat daarbij uit van mens- of dierfiguren. Zijn werk is, hoewel figuratief, niet realistisch. Hij zoekt in zijn werk naar het gemankeerde, een contrast, humor, soms wrang met een knipoog. Hij vindt zichzelf geen beeldhouwer, maar meer een beeldbouwer met materiaal dat voorhanden is. Hij werkt graag met bouwschuim of papier-maché en voegt daar elementen aan toe die hij bij elkaar struint of bewust opzoekt. Daarnaast maakt hij tekeningen en schilderijen. Hij heeft daarbij een voorkeur voor het portret. Zijn werk wil prikkelen, uitdagen en de toeschouwer uit de tent lokken.

Voor contact: jaapvanriet@gmail.com